**בחירות 2018: מגישים מועמדות להנהגת עמותת הכחולה**

ביום ג', 22.05.2018, ייערכו בחירות לוועד המנהל, לוועדת ביקורת, ולוועדת קבלה ובחירות.

  1. הבחירות מתקיימות כל שנה במערכת הצבעה אלקטרונית, במקביל לאסיפה הכללית. בבחירות נבחרים עד שבעה מועמדים לתפקיד חברי ועד ההנהלה, שלושה לוועדת ביקורת ושלושה לוועדת קבלה ובחירות. כהונתם של הנבחרים נמשכת שנה עד הבחירות הבאות.
  2. לוועד העמותה יכול להגיש מועמדות כל חבר בעמותה שרשום בפנקס הבוחרים, ותוקף חברותו היא עד מאי 2019.
  3. הבחירות ייערכו במידה ויהיו מעל שבעה מתמודדים לוועד המנהל, מעל שלושה מועמדים לוועדת ביקורת/ ועדת קבלה ובחירות.
  4. טופס הגשת מועמדות לכלל הוועדות נמצא באתר העמותה: https://goo.gl/uxVn9K  . טופס הגשת מועמדות, בצירוף אישור ממשטרת ישראל על היעדר רישום פלילי, יש לשלוח עד לתאריך 11.05.2018 למייל: contact@theblue.org.il או לפקס מספר: 03-7621184.לאחר מועד זה, תפורסם רשימת המועמדים על ידי ועדת הבחירות. 
  5. ניתן להגיש ערעור על חבר שמועמדותו נפסלה עד 13.05.2018. רשימת המועמדים הסופית תפורסם עד לתאריך 15.05.2018.
  6. הליך הבחירות ותעמולת הבחירות ייערכו בהתאם לתקנון העמותה פרק 7, המופיע באתר העמותה: https://theblue.org.il/post/45 .
> שימו לב: רק חברי עמותה הרשומים בפנקס הבוחרים ושהסדירו את תשלום דמי החבר השנתיים לעמותה, יהיו רשאים להגיש מועמדות וזכאים להצביע. אנא בדקו באתר העמותה: https://theblue.org.il/Join  האם חברותכם בעמותה תהיה בתוקף במועד הבחירות, וכך תוכלו להצביע ולהשפיע.

 

>> אנו קוראים לכולם להגיש מועמדות ולבחור, ובאופן הזה להשפיע על דרכה ועתידה של העמותה. זוהי המשמעות האמיתית של עמותת אוהדים דמוקרטית.

 

בברכה,

ועדת בחירות 2018

עו"ד תומר פרסלר