אוהדים יקרים,

שמעתם בזמן האחרון המון מושגים שונים בקשר להפועל ולא בדיוק ידעתם במה מדובר? 
בדיוק בשביל זה אנו מגישים לכם "מורה נבוכים" אשר יעשה לכם סדר, יבאר ויסביר מה משמעות פירוק/ מה זה כונס נכסים, חל"צ ועוד.

הפועל פתח תקוה

מועדון כדורגל שהוקם בשנת 1934  וכולל קבוצת בוגרים מחלקת נוער ובית ספר לכדורגל. מועדון כדורגל צריך להיות מנוהל ע"י ישות משפטית לצורך פעילות כספית : חברה, עמותה, חל״צ. מועדון כדורגל רשום בהתאחדות לכדורגל בישראל כאשר זכויות הניהול נמצאות בידי גוף משפטי .

עמותה
ישות משפטית תחת רשם העמותות. מורכבת מחברי עמותה שווי זכויות ומורכבת ממוסדות ניהול : חברי ועד מנהל, ועדת ביקורת ואסיפה כללית. העמותה פועלת לשם השגת המטרות כפי שמוגדרות בתקנון העמותה.
*להלן- עמותת הכחולה

חל"צ** 
 חברה תועלת הציבור - ישות משפטית שפועלת ע"פ חוק החברות וכפופה לרשם ההקדשים במדרג המשפטים, כך שגם חוק העמותות חל על פעילותה. החל"צ מנוהל על ידי בעלי מניות ופועל עם מנגנונים של דירקטוריון, מנכ"ל ו-ועדת ביקורת. מטרות החל"צ הן לתועלת הציבור וכל פעולותיה נועדו להשגת המטרות למען הציבור.
**הפועל פתח תקוה כדורגל בע״מ (חל״צ) הנו הישות המשפטית בעלת זכויות הניהול במועדון הכדורגל ״הפועל פתח תקוה״ 

אישור ניהול תקין 
עמותות וחל"צ זכאיות לתמיכה מגופים ממשלתיים, אשר מתנים את העברת הכספים באישור ניהול תקין מרשם העמותות. אישור זה הנו שנתי ומתקבל לשנה הבאה, לאחר הגשת הדוחות הכספיים והמילולי לשנה שחלפה. 
אישור ניהול תקין מציג לרשויות שהגוף המבקש מתנהל בצורה תקינה לפי התקנון והחוק, פעילותו הכספית מבוקרת ותקינה והגוף המבקש מתנהל תחת הגופים הנדרשים מחל"צ/עמותה ופעילותו מבוקרת. עם השנים אישור ניהול תקין הפך לאישור שגם חברות עסקיות מבקשות לצורך בקרה אחרת תרומות/חסות שמעבירות לעמותה/חל"צ.

תמיכה***
 קבלת כספים מגופים ממשלתיים על פי קריטריונים שהוגדרו על ידי הגוף הממשלתי. קבלת תמיכה כספית מותנית בראש ובראשונה באישור ניהול תקין, ללא אישור כזה אין אפשרות חוקית להעברת כספים ממשלתית /עירונית לגוף המבקש.
*** למשל סכום של 160,000 ש"ח שלא קיבל המועדון במשך זמן רב בשל היעדר ניהול תקין וחסר להפועל לתשלום משכורות. https://www.melabes.co.il/sports/18778

בקרה תקציבית
משרד רואה חשבון שזכה במכרז ההתאחדות ותפקידו לבקר את הפעילות הכספית של מועדוני הכדורגל בישראל המשתתפים בליגות המקצועניות : על ולאומית. 
המועדונים מחויבים לפעול על פי תקנון הבקרה התקציבית ולקבל את אישורה לכל פעילות כספית בכל עונה: הגשת תקציב לעונה החדשה, העמדת בטוחות כנגד התקציב לתשלום לשחקנים במידה שהמועדון נקלע לקשיים, אישור חוזי בעלי תפקיד במועדון, שינויים בתקציב במהלך העונה , אישור דוחות כספיים ב 01.07 בכל שנה, קבלת דו"ח בסוף שנה ותזרים מזומנים ואישור תשלום משכורות כל 20 לחודש. הבקרה התקציבית יכולה לפנות לתובע ההתאחדות ולבקש להעמיד לדין מועדון אשר פעל לא עלי תקנון הבקרה. העונש שיושת הנו כנגד המועדון ועל פי תקנוני המשמעת בהתאחדות.

הסדר חוב
 פנייה מטעם הבעלים של הישות המשפטית לנושים לאחר שהגיע למצב שבו לא יכול לשלם את החוב על מנת להמשיך ולהפעיל את העסק - להלן מועדון הכדורגל. במקרה זה נציג הבעלים (עו"ד) אשר מבקש מכל בעלי החוב להגיע ולהציג בפניו את החוב כנגדם ומנסה להגיע להסדר ופריסת החוב מול הנושים, על מנת לאפשר לבעלים להפעיל את העסק ולצבור שוב נכסים. בעלי החוב יכולים שלא להסכים להסדר החוב המוצע.

כונס נכסים
נושי הישות המשפטית מגישים בקשה לביה"מ לחדלות פירעון של הישות (להלן מועדון כדורגל) שלא משלמת להם בעבור טובים שהישות קיבלה. נושים יכולים להיות עובדים (שחקני כדורגל למשל), ספקים, בנקים ועוד. ביה"מ ממנה נאמן ויחד עם כונס הנכסים מבקשים להחזיר את החובות על ידי המשך הפעלת העסק וזאת על ידי הגעה להסדר חוב ומכירת העסק לגורם אחר אשר ישלם כסף לקופת הכינוס בבית המשפט שייועד לתשלום חובות. 

במקרה כזה הבעלים החדש משלם את החוב בהסדר שהגיע עם ביה"מ, והפעילות מתחילה עם ישות משפטית חדשה ובאפס חובות. בתקנוני ההתאחדות פנייה כזו לבית המשפט גוררת עונש של הפחתת תשע נקודות ממאזן הקבוצה הבוגרת: 
א. עד 10 מחזורים לסיום העונה ההפחתה מתבצעת במהלך העונה
ב. לאחר 10 מחזורים לסיום העונה ההפחתה מתבצעת בעונה שלאחר.

פירוק
קיימים שני סוגים של פירוק: 

  • פירוק מרצון – החלטה על פירוק התקבלה ע"י שני שליש מחברי האסיפה הכללית של עמותה/חל"צ , הפירוק יתבצע על פי חוק העמותות פרק ז' ותקנון העמותה/חל"צ ולאחר שהוועד מנהל הגיע למסקנה לאחר בדיקת  עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.
  • פירוק לפי צו של בית משפט - ע"פ חוק החברות וחוק העמותות, לאחר שלא נמצאה אפשרות לשלם את החובות, גורם שירכוש את העסק שנכנס לחדלות פירעון, ו/או בוצעו עבירות פליליות.
    במקרה כזה כל נכסי הישות נמחקים ולא ניתן להפעילם במתכונת שלפני הפירוק. במקרה כזה המשמעות היא של פירוק החל"צ, שמאבד את הנכס של מועדון הכדורגל, וההתאחדות מוציאה את המועדון מרישום כחברה בהתאחדות. 
    הפעלת מועדון באותו שם כאילו נפתח מועדון חדש בליגה ג!

מקווים שעשינו לכם מעט סדר בראש.