חברי עמותה יקרים,


מצ"ב דיווח מס' 1 לעונת 2019-20 של ועדת הביקורת.

תפקידה של ועדת הביקורת הוא לבחון את פעילותם של העמותה ושל המועדון, וכן לבדוק את תקינות הפעולות של העמותה ואורגניה ואת התאמתן למטרות העמותה.
בנוסף לכך, הוועדה תעקוב אחר ההתנהלות הכספית של העמותה ושל המועדון, במטרה להבטיח שימוש יעיל בכספי העמותה ולוודא כי בעלי התפקידים מקפידים על כללי הניהול התקין.

הדיווח של ועדת הביקורת לחודשים מאי-דצמבר 2019 יכלול את הנושאים הבאים:

1. פעילות בתחום הקהילה
2. הליך מינוי חברי הדירקטוריון
3. ישיבות הוועד המנהל
4. הקשרים בין ועד העמותה לבין חברי העמותה
5. אי העסקת עברייני מין
6. שימוש בתרומות
7. פיקוח תקציבי

בברכה, ועדת ביקורת