אוהדים יקרים,

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של העמותה אשר תתקיים במוצאי שבת, 30 בינואר 2021 בשעה 19:00.

בעקבות הנחיות משרד הבריאות, אין אפשרות לקיים את האסיפה פיזית ולכן היא תיערך באפליקציית זום.

על מנת להשתתף באסיפה, יש להרשם מראש בקישור: http://bit.ly/TheBlueJan21

האסיפה הכללית תפתח אם נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה.

היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה לקיים דיון ולקבל החלטות בהתאם לסדר היום:

1.מינוי מזכיר אחראי לרישום פרוטוקול.

2.אשרור מינוי ועדת קבלה.

3.סקירת יו"ר העמותה על פעילות העמותה בשנה הקלנדרית החולפת.

4.הצגת הדוחות הכספיים המבוקרים ומאושרים ע"י רואה החשבון לתאריכים 30.11.20-1.1.20 (צפייה בדו״חות)

5.הצגת התקציב לעונת 20/21 – תכנון מול ביצוע. (צפייה בדו״ח)

6.הצגת דו"ח וועדת הביקורת לפעילותו בשנה הקלנדרית השוטפת.

7.הצגת תוכנית עבודה ופעילות העמותה לשנת 2021.

8.התייחסות לשיתוף, שקיפות ודוברות.

9.דיון פתוח, שאלות ותשובות.

היה ולא נכח במקום מנין חוקי עם פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר של נוכחים. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל העומד על סדר היום, וכוחם של החלטות שיתקבלו יפה כלפי כלל חברי העמותה, ולא תשמע טענה בדבר חוקיות קבלת ההחלטה או כל טענה אחרת בדבר הקוורום הדרוש לקבלת החלטות. (סעיף 33-34 בתקנון העמותה).

בברכה,

הועד המנהל