עדכון בנוגע לשינוי מיקום האסיפה הכללית:

חברים יקרים,

בעקבות חוות דעת מהוועדה המשפטית של העמותה, ובעקבות פניות של חלק מהחברים לגבי קושי בקיום אסיפה כללית במתכונת תו ירוק. מכיוון שהעדיפות הראשונה היא לאפשר לכמה שיותר חברי עמותה להשתתף באסיפה הכללית נקיים אותה במתכונת דיגיטלית (זום) כפי שהתקיימו האסיפות האחרונות.

על מנת להשתתף באסיפה יש להירשם בלינק הבא:

להרשמה לאסיפה לחצו כאן

*שימו לב - האסיפה לא תתקיים במתחם סירקין כפי שפורסם לפני כן.*

האסיפה הכללית תפתח רק כאשר יהיו נוכחים לפחות רבע ממספר חברי העמותה.

היה ומניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה לקיים דיון ולקבל החלטות בהתאם לסדר היום:

1. מינוי מזכיר אחראי לרישום פרוטוקול.

2. הסמכת הועד למינוי ועדת בחירות, ופרסום תאריך הבחירות.

3. הצגת הצעה לשינויים בתקנון העמותה.

4. הצגת מתווה להסכם עם שותפים פוטנציאליים.

5. שאלות.

היה ולא נכח במקום מנין חוקי עם פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר של נוכחים. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל העומד על סדר היום, וכוחם של החלטות שיתקבלו יפה כלפי כלל חברי העמותה, ולא תשמע טענה בדבר חוקיות קבלת ההחלטה או כל טענה אחרת בדבר הקוורום הדרוש לקבלת החלטות. (סעיף 33-34 בתקנון העמותה).

שימו לב - האסיפה לא תתקיים במתחם סירקין כפי שפורסם לפני כן.

בברכה,

הועד המנהל