הכחולה צריכה מנהיגות חזקה להצלת הפועל פתח תקוה, ולמען עתיד המועדון: אין לנו אופק אחר מלבדנו!

ביום ג', 22.5.2018, ייערכו הבחירות לוועד המנהל, לוועדת ביקורת ולוועדת קבלה ובחירות, זאת בהתאם לתקנון העמותה הקובע שיש לקיים בחירות למוסדות העמותה אחת לשנה, עד 24 במאי כל שנה (פרק 7).

בהמשך יפורסמו פרטים נוספים, בדבר אופן הגשת מועמדות, תעמולת בחירות, סדרי בחירות וכו׳.

> אז קחו לכם רגע, קבלו החלטה לקחת אחריות על גורלנו לטווח הרחוק, והגישו מועמדות- העמותה צריכה ועד מנהל עיקש ונחוש שיתווה את הדרך במאבקנו להצלת המועדון.

כמו כן, אנו קוראים לכם להגיש מועמדות גם לוועדת ביקורת ולוועדת קבלה ובחירות, המהוות חלק אינטגרלי ממנגנון העמותה.

בברכה,
ועדת הבחירות
עורך דין תומר פרסלר