בחירות 2019 מגישים מועמדות להנהגת עמותת הכחולה

ביום ה', 23.05.2019, ייערכו בחירות לוועד המנהל, לוועדת ביקורת, ולוועדת קבלה ובחירות.

  1. תהליך הבחירות , התעמולה וההצבעה יתקיימו בהתאם לפרק 7 בתקנון העמותה.

  2. הבחירות מתקיימות כל שנה במערכת הצבעה אלקטרונית, במקביל לאסיפה הכללית. בבחירות נבחרים עד שבעה מועמדים לתפקיד חברי ועד ההנהלה, שניים לוועדת ביקורת ושניים לוועדת קבלה ובחירות. כהונתם של הנבחרים נמשכת שנה עד הבחירות הבאות.

  3. לוועד העמותה יכול להגיש מועמדות כל חבר בעמותה שרשום בפנקס הבוחרים במועד הבחירות ותוקף חברותו היא עד מאי 2020.

  4. ההצבעה לוועדות הניהול בעמותה תתבצע באתר העמותה על פי סעיף 125 לתקנון העמותה.

  5. טופס הגשת מועמדות לוועדות הניהול  נמצא באתר העמותה: אודות / מדריכים וטפסים / טופס הגדת מועמדות לוועדות ניהול בעמותה - https://bit.ly/2Wpdyad - טופס הגשת מועמדות יש לשלוח עד לתאריך 19.05.2019 כולל, למייל: contact@theblue.org.il או לפקס מספר: 03-7621184. לאחר מועד זה, תפורסם רשימת המועמדים על ידי ועדת הבחירות. 

  6. ניתן להגיש ערעור על חבר שמועמדותו נפסלה עד 21.05.2019. רשימת המועמדים הסופית תפורסם עד לתאריך 22.05.2019.

  7. הליך הבחירות ותעמולת הבחירות ייערכו בהתאם לתקנון העמותה פרק 7, המופיע באתר העמותה: https://theblue.org.il/post/45 .

**שימו לב: רק חברי עמותה הרשומים בפנקס הבוחרים ושהסדירו את תשלום דמי החבר השנתיים לעמותה, יהיו רשאים להגיש מועמדות וזכאים להצביע. אנא בדקו באתר העמותה: https://theblue.org.il/Join  האם חברותכם בעמותה תהיה בתוקף במועד הבחירות, וכך תוכלו להצביע ולהשפיע.

 

אנו קוראים לכולם להגיש מועמדות ולבחור, ובאופן הזה להשפיע על דרכה ועתידה של העמותה. זוהי המשמעות האמיתית של עמותת אוהדים דמוקרטית

בברכה,

ועדת בחירות 2019

עו"ד תומר פרסלר