הודעת עדכון ביחס לבחירות הקרובות

לאחר בדיקה מחודשת הוחלט להתיר הצגת מועמדות לוועד העמותה בהסתמך על תצהיר המועמד וללא צורך בהצגת אישור על העדר רישום פלילי ממשטרת ישראל.

אשר על כן, בהחלטת הועד המנהל, מהיום, ובאישורה של ועדת הבחירות הוחלט להאריך את המועד להגשת מועמדות להנהגת עמותת הכחולה עד ליום 19.5.2019.