העימות נערך בערב הבחירות לועד המנהל באמצעות ״zoom״ והתחלק לשלושה חלקים:

1. הצגת המועמדים (3 דקות לכל מועמד)

2. שאלות זהות: בשלב זה ענו המתמודדים על 2 שאלות:

  • האחת - מה הדבר הכי חשוב שאתה באופן אישי יכול לתרום לעמותה?
  • השניה - ידוע שיש גרעון לא קטן השנה (700,000 ש״ח) וכנראה שגם יקטן מספר החברים והתורמים. איך אתה מתכוון להתמודד עם זה?

3. שאלה למתמודד: בשלב זה ענה כל מתמודד לשאלה אישית.