חברי עמותה יקרים,

להלן תוצאות ההצבעה על דחיית מועד הבחירות לועד המנהל.

בהצבעה הצביעו 202 חברי עמותה מתוך 248 חברי עמותה (81.45% מחברי העמותה).

בעד הצביעו 182 חברי עמותה -90% מכלל המצביעים ו73.3% מכלל חברי העמותה.
נגד הצביעו 20 חברי עמותה - 10% מכלל המצביעים ו26.7% מכלל חברי העמותה.

מכיוון שההצבעה לא עברה ברוב 75% מכלל חברי העמותה, הבחירות יערכו במועד המתוכנן.

אנו מזכירים שאפשר להגיש מועמדות לועד המנהל ולועדת ביקורת עד מחר.

פרטים על הגשת מועמדות:
https://bit.ly/2Y5WyGt

הבחירות יערכו ביום ה', 23.5.2019.
בהצלחה לכולם.